For Real Time Updates and Better Experience

Download on:

For Real Time Updates and Better Experience

Download on:

ફાસિયો વડ | Fasiyon Vad I Gujarat | Jalso Culture

કેટકાલ ઈતિહાસ એવા હોય છે જે માત્ર પુસ્તકોના પાનાં સુધી સિમિત રહી જાય છે. પણ કહેવાય છે ને કે, ઈતિહાસ ક્યારેય કોઇથી અસતો રહેતો નથી. એ પોતાની વાર્તાઓ ભૂતકાળના એ સમય ચક્રમાં કહેતો જ રહે છે. ક્યારેક કોઈક ભૂલું-ભટક્યું એ જગ્યાની રાહ ઉપરથી પસાર થાય તો એને એ વાર્તાઓ સંભળાય. જે વાર્તા જલસો એ સાંભળી અને આપ સુધી લઈ આવ્યા. ‘ફાસિયો વડ’ કહેવાતી આ જગ્યા ક્યાં આવેલી છે? એ જગ્યાના ગર્ભમાં એવી કઈ ઇતિહાસની ઘટના દટાયેલી છે? આ બધું જ જાણવા માટે જુઓ આખો વિડિઓ. 

NEWSLETTER

Subscribe to our website newsletter to receive news and updates.

Get special offers directly to your email every week!

© 2019 Serva Shanti Properties Pvt Ltd. All rights reserved

Designed and developed by SolGuruz