For Real Time Updates and Better Experience

Download on:

For Real Time Updates and Better Experience

Download on:

ચંદ્રયાન ૩ વિષે તમારે આ વાત જાણવી જ જોઈએ….

જયારે ભારત અલગ અલગ ક્ષેત્રે એક પછી એક સફળતા મેળવતું જાય છે, ત્યારે આ સફળતાની હરોળમાં એક નવું નામ એક નવું પ્રકરણ જોડાયું છે, જે છે Mission ચંદ્રયાન 3. Mission ચંદ્રયાન ૩ એ ભારતનું ખૂબ મહત્વનું Space Mission છે અને આ સમગ્ર Missionને ઊંડાણમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે, જલસોના special પોડકાસ્ટ “ચંદ્રયાન ૩“માં. આ પોડકાસ્ટમાં ચંદ્રયાન 3 શું છે? અને કેમ આટલું મહત્વનું છે થી લઈને ચંદ્રયાન ૩ની Technicalities અને ચંદ્રયાન ૩ના સફળતાના કારણોને આવરી લેતી ચંદ્રયાન ૩ની સંપૂર્ણ સફરને સમજાવવામાં આવી છે. ચંદ્રયાન ૩ વિષે જાણીને અને સાંભળીને ભારતીય હોવાનો ગર્વ થોડો વધારે અનુભવાય છે.

NEWSLETTER

Subscribe to our website newsletter to receive news and updates.

Get special offers directly to your email every week!

© 2019 Serva Shanti Properties Pvt Ltd. All rights reserved

Designed and developed by SolGuruz